Genç Girişimciliği ve Gençlik İstihdamı Eğitim Kursu, 4-8 Mayıs 2013, Ankara

young-entrepreneursAvrupa Birliği’nin bir girişimi olan Gençlik Programı çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü tarafından potansiyel yararlanıcıların; “Genç Girişimcilik ve Gençlik İstihdamı” konusunda farkındalığını arttırmak, istihdam ve girişimcilik hakkında Avrupa genelinde ve Türkiye özelinde politikalar hakkında bilgi sahibi olmak, katılımcı ve uzmanlarla tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla, 4-8 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ankara’da ulusal düzeyde “Genç Girişimciliği ve Gençlik İstihdamı” adlı bir eğitim kursu düzenlenecektir. Eğitime katılımı kabul edilenlerin seyahat ve konaklama masrafları Başkanlığımızca karşılanacaktır.

 Eğitimin Katılımcı profili: Gençler, Gençlik Çalışanları, Gençlik Liderleri

 Eğitimin Amacı: Katılımcıların girişimci fikirleri oluşturmaları ve eyleme geçirmeleri için, var olan destek mekanizmaları, araçları hakkında bilgi vererek farkındalık yaratmak ve katılımcıları desteklemek.

 Eğitimin Hedefleri:

 • İstihdam ve girişimcilik hakkında Avrupa genelinde ve Türkiye özelinde politikalar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Avrupa’da istihdam ve girişimciliği artırmak için gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi vermek.
 • Başarılı bir iş ortamı oluşturmak için gerekli girişimcilik prensipleri hakkında bilgi vermek.
 • Geleneksel toplum yapısının genç girişimciliğine etkisinin irdelenmesi.
 • Gençlik çalışmalarının istihdama olan etkisinden bahsedip, farkındalık yaratmak.

Eğitim Programı Bileşenleri:

 • Genç girişimcilik ve gençlik istihdamı konusundaki terminoloji
 • Gençlik çalışmalarının istihdamdaki önemi
 • Genç istihdamı ve gençlik girişimciliği; yaygın eğitim, Gençlik Programı, Youthpass; bu unsurların gençlik çalışmaları ve gençlerin üzerine etkisi
 • Sosyal girişimcilik

Başvuru Sürecine İlişkin Bilgiler:

 • Eğitim son başvuru tarihi: 12 Nisan 2013 18:00’a kadar
 • Kabul listesinin İnternet sayfasında duyurulma tarihi: 17 Nisan 2013
 • Katılımcıların teyitlerini en geç bildirme tarihi: 24 Nisan 2013
 • Eğitim tarihi: 4-8 Mayıs 2013
 • Eğitim Yeri: Ankara
 • Son başvuru tarihi ve saatinden sonra Kuruma ulaşan hiç bir başvuru formu dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Formu ve ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.