AGH PROJEMİZİN SONUÇ KİTAPÇIĞI: “STEP FORWARD MAKE A DIFFERENCE”

step-forward-make-a-difference-sonuc-kitapcigi_page_01

“Step Forward, Make A Difference” Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ Ana Elem 1 Avrupa Gönüllü Hizmeti dahilinde Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibe ile gerçekleştirilmiştir.

PROJE SONUÇ KİTAPÇIĞI