SURVIVAL: Standing United in Rural Villages with Innovation and Values

PROJE ADI: SURVIVAL: Standing United in Rural Villages with Innovation and Values

PROJE KONUSU:

Portekiz’in Pinhel şehrinde düzenlenecek projenin ana hedefi yeni nesillerin Avrupalılaşma ve Avrupa Vatandaşlığı ile ilişkili konularda bilgilendirilmesidir. Avrupalışamanın birleştirici sosyal ve ekonomik gücü kitle iletişim araçları, akademik çalışmalar, Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede raporlar gibi çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılarak güçlendirilerek katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Proje, Avrupa’nın dezavantajlı bölgelerinde yaşayan coğrafi, ekonomik ve sosyal alanlarda dezavantajlı gençlerin topluma ve Avrupa kültürüne entegrasyonunu hedeflemektedir. Bu hedefle gençlerin ilgili alanlarda deneyimlerinin, yetkinliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

KOORDİNATOR KURULUŞ: Associaçao Juvenil Falcoes da Europa – Eurohawk Portekiz

ORTAKLAR:

 1. Yaşar Üniversitesi
 2. Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj, Hırvatistan
 3. VšĮ “Inceptus”, Litvanya
 4. Adefis Juventud Internacional, İspanya
 5. Asociatia Dezvoltari Tinerilor Romani Europeni, Romanya
 6. Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych (Polonya)

 

Media Sapiens– Fundraising Through Media

PROJE ADI: Media Sapiens – Fundraising Through Media

PROJE KONUSU:

“Media Sapiens – Fundraising Through Media” gençlik liderleri ve gençlik çalışanlarının, sosyal medya yoluyla organize ettikleri gençlik projeleri için fon bularak organizasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve projelerin yaygınlaştırma süreçlerinin etkinliğinin arttırılmasını temel amaç edinmiştir.

Proje kapsamında Estonya’nın  Pärnu şehrinde gerçekleştirilecek olan eğitim kursunda, atölye çalışmaları ve rol oynama aktiviteleri gibi çeşitli faaliyetlerle gençlik çalışanlarının sosyal medya kanalları aracılığıyla fon bulmaya yönelik potansiyel becerilerini keşfedebilmeleri amaçlanmaktadır.

KATILIMCI RAPORU

KOORDİNATOR KURULUŞ: Life Zone Estonya

ORTAKLAR:

 1.  Yaşar Üniversitesi, Türkiye
 2.  YOUTHNET,  Kıbrıs
 3. Udruzenje Most, Bosna Hersek
 4. RCP, razvojni center Ptuj, Slovenya
 5. ASTRU Cluj, Romanya
 6. Mlada Sered, Slovakya
 7. Ungdomsfronten, İsveç
 8. Ukranian Youth Centre, Ukrayna
 9. Youth for Social Changes, Albanya
 10. Associazione Agenzia per la Promozione dei Giovani, İtalya
 11. Youth Leaders Coalition, Letonya

KATILIMCI RAPORU

EYES – European Youth Environmental Sentinels

PROJE ADI: EYES – European Youth Environmental Sentinels

PROJE KONUSU:

EYES – European Youth Environmental Sentinels Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Anlaşmanın 191. Maddesinden temel alarak, sürdürülebilir bir çevre yaratmayı ve insan sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Bu proje, daha sonra yerel bazda proje amaçlarını yaygınlaştırmada temel rol oynayacak olan, çevre ve sağlık sorunları ile ilgili bilgi ve deneyim kazanmak ve ya mevcut deneyimlerini arttırmak isteyen gençlik çalışanları ve gençlik liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje dahilinde İtalya’nın Vicenza şehrinde gerçekleştirilecek olan 6 günlük Uluslararası Seminerde, farklı ülkelerden gelen gençlik çalışanları yerel düzeydeki çalışmalarını, proje konusu alandaki bilgi ve deneyimlerini paylaşma imkanı bulmuş ve  yerelde uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Ayrıca, bu proje ile katılımcıların sosyal sorumluluk duygusunun geliştirilmesi ve gençlerin karar alma süreçlerine dahil edilebilmesi de amaçlanmıştır.

KOORDİNATOR KURULUŞ: The Association of Local Democracy Agencies ( Italy)

ORTAKLAR:

 1. Yaşar Üniversitesi
 2.  Association Des Agences De La Democratie Locale (France)
 3.  Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia(Italy)
 4.  Center For Research Cooperation and Development (Albania)
 5.  Fundacion Privada Indera (Spain)
 6.  City Assembly of Subotica (Serbia)
 7.   Birgu Local Council (Malta)
 8.   RAM Central Stara Planina (Bulgaria)
 9.   Associazione Per L’ambasciata Della Democrazia Locale A Zavidovici (Bosnia Herzegovina)
 10.   Comune Di Ravenna (Italy)
 11.  “Local Democracy Agency” Foundation
 12.  Gruppo Europeo Di Interesse Economico: ITEATINI (Italy)
 13.  Mountain Community Lezer Muscel Association (Romania)
 14.  Association Center Dor Sustainable Community Development (Macedonia)
 15.  Horizont (Albania)
 16.  ISBEM (Italy)
 17.   Foundation For Partnership and Civil Sociaty Development
 18.   Coalition of Youth Organizations SEGA( Macedonia)
 19.   Center Women and Modern World (Azerbaijan)
 20.   Local Democracy Agency (Georgia)

KATILIMCI RAPORU

Yaşar Üniversitesi Gençlik Programı Sayfasına Hoşgeldiniz

GENÇLİK Programı, üniversitemizde Avrupa Birliği Arastırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir.Yaşar Üniversitesi, GENÇLİK Programı Avrupa Gönüllü Hizmeti’nde 2007- TR- 102 referans numarasıyla “gönderen ve koordinatör kuruluş” olarak akreditedir.